مودم های وایمکس مبین نت(CPE)  
پس از اقدام برای اشتراک خدمات، جهت برقراری ارتباط با شبکه مبین نت بصورت بی سیم، نیاز به تجهیزاتی در سمت مشترک می باشد که در اصطلاح به آن CPE و یا مودم وایمکس گفته می شود. این تجهیزات نوع های مختلفی دارد که مصارف آنها بر مبنای خدماتی که مشترک از مبین نت دریافت نموده است، متفاوت می باشد. در حال حاضر شرکت ارتباطات مبین نت سه نوع CPE ویا مودم وایمکس را عرضه می نماید که در زیر مشخصه های آنها آمده است:
 
 
نوع قیمت (ریال)  تصویر
مودم جیبی وایمکس با باتری قابل شارژ 2.600.000

مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor
VOIP-WiFi CPE
BM632W 

2.200.000
مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor VOIP-WiFi CPE
SWC9200

2.200.000
مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor
VOIP-WiFi CPE
DX350 
2.200.000
قیمت‌های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (6 درصد) هستند.
 
 
 
راهنمای استفاده  
در این قسمت می توانید راهنمای استفاده هر یک از مودم های شرکت ارتباطات مبین نت را دریافت نمائید.
 
 BM631a

BM632w
 
 
 
BM635
 
 
 
Green Packet - DX350
 
 
 
SWC9200
 
 

مودم جیبی- Packet Modem